‭(0118) 46 67 29 en 06-12036270 soelenvan@zeelandnet.nl

Welkom op de website van Zeeuwse beeldende  kunstenaars

 

Privacy verklaring

De Vereniging Het Zeeuws Palet bezit de adres-, telefoon- en emailgegevens van de leden. Deze gegevens berusten bij het secretariaat en worden slechts gebruikt voor het functioneren van de vereniging. De leden hebben het recht op inzage.

Genoemde gegevens worden niet met derden gedeeld en worden op verzoek van de betrokkenen meteen verwijderd. De gegevens van de leden worden bij het opzeggen van hun lidmaatschap eveneens direct verwijderd.

Privacygevoelige gegevens worden niet op de website van Het Zeeuws Palet gedeeld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).

Indien de leden publiceren op de galerie van de website betekent dit automatisch dat zij  hiervoor toestemming verlenen. Verwijdering van gegevens vindt plaats op verzoek van de (ex) leden en worden niet elders opgeslagen. Dit is eveneens van toepassing op de gepubliceerde werken.

De privacyregels zijn  eveneens van toepassing op de webmaster. 

Deze bepalingen worden in de eerstkomende ledenvergadering besproken en -indien goedgekeurd- als zodanig vastgesteld.

November 2019, het bestuur.